Skip to main content

Salgsbetingelser

1. Tilbud

1.1 Holger Kommunikation er bundet af afgivet tilbud i 30 dage.

1.2 Et tilbud kan kunden acceptere mundtligt eller skriftligt. Dermed er en aftale indgået.

1.3 Det afgivet tilbud forudsætter, at kunden leverer aftalt materiale til aftalt tid.

1.4 En eventuel tidshorisont og estimeret resultat medfølger tilbuddet. Denne rykkes eller bortfalder dog i det tilfælde, at materiale ikke leveres rettidigt.

2. Ydelsen

2.1 Ved optimeringen af sociale medier, kræves der sideadgang til den valgte Facebook-, Instagram-, LinkedIn- eller TikTok-side, for at kunne analysere nuværende data og optimere det valgte parameter efter kundens behov og ønsker.

2.2 Ud fra dialogen mellem kunden og Holger Kommunikation, udarbejdes en tidsplan og målsætning, som begge både kunden og Holger Kommunikation godkender, før arbejdet igangsættes.

3. Kunden

3.1 Kunden forpligter sig til at overholde deadlines for levering af materiale, ligesom Holger Kommunikation (se også pkt. 1.3).

3.2 Holger Kommunikation er forpligtet til at levere en ydelse som skaber resultater, såfremt kunden har overholdt deadlines for aftaler imellem kunden og Holger Kommunikation.

4. Pris

4.1 Kunden kan lave en prisforespørgsel via hjemmeside, mail eller telefonnummer, hvor Holger Kommunikation kan komme med en præcis pris baseret på en dialog om krav og ønsker, som er den der endeligt gælder.

4.2 Ekstraydelser som fotografering er ikke en del af tilbuddet, med mindre andet er aftalt. Kunden skal selv godkende eventuelle køb.

4.3 Ud over tilbudsprisen er Holger Kommunikation berettiget til at fakturere kunden for tid, vedr. leveret uegnet materiale.

5. Betaling

5.1 Når Holger Kommunikation og kunden er nået til enighed om en tidsplan og målsætning, faktureres 50% af den endelige tilbudspris. Når 1. rate er betalt begynder udviklingsarbejdet af kundens sociale medier.

5.2 Ved endt forløb, faktureres 2. rate på de resterende 50% af den endelige tilbudspris, såfremt den ønskede målsætning er opnået.

5.3 Såfremt den ønskede målsætning ikke er opnået ved endt forløb, skal 2. rate ikke betales.

5.4 Oplæg, træning, workshops og foredrag betales forud for selve afholdelsen.

6. Rettigheder

6.1 Kunden indestår overfor Holger Kommunikation, at leverede elementer til indsættelse på sociale medier, ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der krav mod Holger Kommunikation, er kunden forpligtet til i enhver tid at holde Holger Kommunikation skadesløs.

6.2 Holger Kommunikation har ophavsret på udarbejdede idéer, design og materiale til den fulde betaling er sket.

6.3 Holger Kommunikation forbeholder sig ret til at henvise til kundens løsning via holgerkommunikation.dk, samt Holger Kommunikations sociale medier, med mindre andet er aftalt.

Er du klar til en indledende snak om mulighederne?

22 95 30 03 Fortæl om dine ønsker og udfordringer, og modtag en potentialevurdering, og et prisestimat.

Psst… I gennemsnit øges mine kunders rækkevidde med 427% på sociale medier.